آیامیدانید : آزاده سرافراز خدابنده فاتحی قهفرخی اولین رزمنده به اسارت درآمده دردوران دفاع مقدس ازاستان چهارمحال بختیاری است که طولانی ترین سابقه اسارت رادارد .ایشان درتاریخ یکم مهرماه هزاروسیصدوپنجاه ونه براثرتک دشمن بعثی درمنطقه عملیاتی عین خوش اسیرشد ودرتاریخ یکم شهریورماه هزاروسیصدوشصت ونه به آغوش وطن بازگشت .

 آیا میدانید : بیش از 292 نفر ازخطه دلاورخیزاستان چهارمحال وبختیاری درعملیات بیت المقدس وآزادسازی خرمشهر حضورمقتدرانه داشتند که بیش از 70  نفر به درجه شهادت و 30  نفر به افتخارجانبازی نایل آمدند .

آیا میدانید : اولین خلبان اسیرعراقی در استان چهارمحال وبختیاری  بخش بن  به اسارت درآمد .


ادامه مطلب ...