آیامیدانید : آزاده سرافراز خدابنده فاتحی قهفرخی اولین رزمنده به اسارت درآمده دردوران دفاع مقدس ازاستان چهارمحال بختیاری است که طولانی ترین سابقه اسارت رادارد .ایشان درتاریخ یکم مهرماه هزاروسیصدوپنجاه ونه براثرتک دشمن بعثی درمنطقه عملیاتی عین خوش اسیرشد ودرتاریخ یکم شهریورماه هزاروسیصدوشصت ونه به آغوش وطن بازگشت .

 آیا میدانید : بیش از 292 نفر ازخطه دلاورخیزاستان چهارمحال وبختیاری درعملیات بیت المقدس وآزادسازی خرمشهر حضورمقتدرانه داشتند که بیش از 70  نفر به درجه شهادت و 30  نفر به افتخارجانبازی نایل آمدند .

آیا میدانید : اولین خلبان اسیرعراقی در استان چهارمحال وبختیاری  بخش بن  به اسارت درآمد .


آیامیدانید شهید روح الله قلی پور شهرکی وشهید حمید رضا روزگرد اولین شهیدان استان چهارمحال وبختیاری دردوران دفاع مقدس بودند .

آیا میدانید : شهید دریاقلی سورانی یان چشمه ای فرد اوراق فروشی بود که با شجاعت خود مانع از ازسقوط شهرآبادان دراوایل جنگ شد .فداکاری این شهید هم استانی اکنون درکتب درسی مدارس به چاپ رسیده است .

آیامیدانید : استان چهارمحال وبختیاری بیش از2400 شهید و6800 جانبازتقدیم انقلاب وایران نموده .

آیامیدانید : شهید صفدراسکندری شهرکی جوان ترین شهید استان چهارمحال وبختیاری در عملیات بیت المقدس وآزادسازی خرمشهر بود .

 

آیامیدانید : امیرسرلشکر خلبان شهید نعمت الله اکبری سامانی اولین خلبان شهید ازاستان چهارمحال وبختیاری بود که درعملیات آزاد سازی سوسنگرد حضوری مقتدرانه داشت

آیا میدانید : در17 نقطه ازاستان چهارمحال وبختیاری تعداد 82 شهید گمنام به خاک سپرده شده است که ازافتخارات این استان میباشد .

آیامیدانستید : جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران طولانی ترین وپرهزینه ترین ووسیع ترین جنگ بوده است (یک ونیم برابر جنگ جهانی اول و دوبرابرجنگ جهانی دوم ).دراین جنگ حتی یک وجب از خاک ایران دردست دشمن باقی نماند که درتاریخ چهارصد ساله گذشته ایران بی نظیر است .