دانستنی های دفاع مقدس استان چهارمحال وبختیاری

آیامیدانید شهید روح الله قلی پور شهرکی وشهید حمید رضا روزگرد اولین شهیدان استان چهارمحال وبختیاری دردوران دفاع مقدس بودند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 204 بازدید

یک خاطره :راوی سرهنگ پاسدارحاج جمشید علیبابایی

برروی ارتفاعات خلوزه 1و2 مشغول نبرد بودند .باایشان تماس گرفته شد که به هرترتیبی که شده  به عقب برگردید  . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید

صدام چگونه توسط خلبانان ایرانی تحقیر شد

 و 150 دقیقه بعد از مصاحبه صدام-  خلبانان شجاع ایرانی شهید عباس دوران و حیدریان و علیرضا یاسینی- نیروگاه بصره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

سردار شهید رضارحمانی میدان دار عرصه های خطر

یک هفته از عملیات گذشته بود. مهمات به سختی می رسید نیروها خسته وکوفته بودند خودبه خود می افتادند . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 96 بازدید

یک خاطره : راوی کیامرث شاهقلی

دریکی ازاین تلاشها  نیروهایش راهمراه تانکها هماهنگ کرده بود ومیخواست پاتک کند .درپاتک قبلی سردارعزیز شهید رحمانی بی سیم یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

آخرین دستنوشته های سردارشهید محمدعلی شاهمرادی

ما تاریکی ودشواری رابرخود بذیرفتیم تاراه شماروشن باشد .ما جان خودراچون جرقه ای دراین فضاقراردادیم تا آسمان شما مهتابی گرددواگرازاین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

راوی: قاسم خدادادی

در تاریخ 22/11/62 با عده‌ای از برادران بسیج به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شدیم.یک‌روز از اهواز به انرژی اتمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
29 پست
تیر 91
2 پست