درجریان عملیات والفجرمقدماتی (زمستان 61)درمنطقه فکه نیروهای گردان حنظله ازلشکر 27محمد رسول الله (ص) درون یک کانال به محاصره کامل دشمن درمی آیند .این گردان درحالی که کوچکترین امیدی به به رسیدن نیروهی کمکی نداشته اند به مدت هفت شبانه روز دربرابرحلقه تنگ محاصره تانکها ونیروهای ویژه عراقی تا آخرین نفر مقاومت جانانه ای میکنند ونهایتا  نقطه ای که آنها درآن به محاصره افتاده بوده اند بوسیله توبخانه دشمن گلوله باران میشود وتمامی انها به شهادت میرسند . سالها بس از بایان جنگ درعملیات تفحص اجسادمطهرآن شهدا  کشف گردید ودراین بین دفترچه یادداشتی متعلق به یکی ازاین شهدا به دست میآید که درصفحه اخر ان این جملات نوشته شده بود :

امروز روز بنجم است که درمحاصره هستیم آب را جیره بندی کرده ایم نان راجیره بندی کرده ایم عطش همه را هلاک کرده همه را جز شهداکه حالا کنارهم درانتهای کانال خوابیده اند .دیگرشهدا تشنه نیستند .فدای لب تشنه ات ای بسر فاطمه

/ 0 نظر / 15 بازدید