یک خاطره :راوی سرهنگ پاسدارحاج جمشید علیبابایی

برروی ارتفاعات خلوزه 1و2 مشغول نبرد بودند .باایشان تماس گرفته شد که به هرترتیبی که شده  به عقب برگردید  . اما ایشان درجواب گفتند که : ((من تاآخرین قطره خونم دراین جا می ایستم ومقاومت میکنم .هرکسی که بخواهد میتواند به عقب برگردد)) واین درحالی بود  که از کل نیروهای تحت فرمانش تنها پانزده نفر بیشتر زنده نمانده بودند .ایشان با اعتقاد وتوسلی که به ایمه اطهار علیه السلام  داشتند دریک نبرد حماسی دلاورانه  مقاومت کردند ومنطقه موردنظر را تصرف نمودند .دراین نبرد بی نظیر ارتفاعات خلوزه 1و2 ومنطقه حوالی آن به دست رزمندگان دلاور استان حفظ شد واین نبردحماسی برای همیشه درتاریخ جنگ جاودانه شد .بواسطه شجاعتهایی که رزمندگان استان دراین نبرد ازخود نشان دادند از طرف فرماندهی کل سپاه مورد تقدیر قرارگرفتند .

 

/ 0 نظر / 133 بازدید