سرداررشیدسپاه اسلام شهید حسین شیرزاد طاقانکی

حسین درسال سوم دبیرستان بود که وقایع انقلاب به اوج خود رسید واونیز چون دیگر جوانان دراین مبارزلت شرکت میکرد .دراین زمان بود که پدر ش پس ازسالها تحمل بیماری دیارباقی شتافت  . اوکه اولین پسر خانواده بود برای سرپرستی خانواده به زادگاهش بازگشت .پس ازپیروزی انقلاب حسین به عضویت سپاه پاسداران درآمد ودرسال 59بعنوان معاونت فرماندهی سپاه درمنطقه عشایرنشین کوهرنگ منصوب شد .آنروزها منطقه کوهرنگ بدلیل محرومیت شدید وفقرفرهنگی مردم منطقه ای نا امن بود که محل مناسبی برای فعالیتهای اشرار وعوامل وابسته به طاغوت شده بود.حسین با فعالیتهای شبانه روزی وخستگی ناپذیر توانست امنیت منطقه را تامین کند ."سرهنگ همایون امیرخانی اینگونه نقل میکند که :شهید شیرزاد مورد توجه وعلاقه مردم وعشایرمنطقه بود  وحتی ژاپنی هایی که درشرکت (کوماگایی )مشغول ساخت تونل کوهرنگ بودند برای وی احترام زیادی قایل بودند .ویک نمونه اینکه زمانی که سارقین اتوموبیل پاترول ژاپنی ها را سرقت کردند وبه خوزستان بردند .شهید شیرزادباتعقیب سارقین درخوزستان موفق گردید سارقین رادستگیر واتومبیل را به ژاپنیها بازگرداند .که رییس شرکت ازایشان تقدیربسیاری نمود ..

درعملیات والفجرمقدماتی گردان ذوالفقار موفق شد خطوط دفاعی واستحکامات پیچیده دشمن رادرهم بشکند وبه جاده العماره –بصره برسد .فردای عملیات به لحاظ عدم موفقیت جناحین وانجام نگرفتن الحاق درسمت چپ وراست واطلاع قبلی دشمن ازوقوع عملیات .نیروها مجبورشدند ازمواضع تصرف شده عقب نشینی کنند .فردای روزی  که به عقب برگشتیم برادری بنام خیری معاونت نیروی لشکر 8 نجف رابرعهده داشت که  ازسوی سردارکاظمی ماموریت یافته بود گردان ذوالفقاررا مجددا بازسازی کند .ودرزمانی که این برادردرسخنرانی خود خواستاراعلام آمادگی ازسوی رزمندگانبرای این کار شد .واین درحالی بود که تعدادقابل توجهی از نیروهای گردان شهید وزخمی شده بودند .اما با این حال اولین نفری که اعلام آمادگی نمود شهید شیرزاد بودوخطاب به نیروها گفتند :برادران تعدادی ازهمرزمان ما به شهادت رسیده اند ودورازانصاف است که ما دراین شرایط به خانه های خود بازگردیم بیایید تا سازماندهی شویم ودوباره بادشمن وارد نبرد شویم

"سرداردلاورحسین شیرزاد  درسال 64 برای شرکت درعملیات بزرگ والفجر8 خودرا به منطقه میرساند .وبعنوان فرمانده گروهان دراین عملیات شرکت میکند .اوازناحیه پا به شدت مجروح میشود .وبرای مداوا به بیمارستان امام رضا ی مشهد منتقل میگردد.پس از بهبودی نسبی درسال 65 بعنوان فرماندهی عملیاتی سپاه فارسان منصوب میشود  دربهمن ماه همان سال  مجددا جهت حضوردرعملیات کربلای پنج عازم منطقه میشود .دراین عملیات بزرگ وغرورآفرین بعنوان معاونت فرماندهی گردان امام سجاد(ع)شرکت میکند تا اینکه درتاریخ 7/12/65 درزمان اجرای پاتک شدید ازسوی دشمن براثراصابت ترکش ازناحیه پهلو بشدت زخمی میشود وبه قافله شهدای کربلا میپیوندد.پیکر مطهر آن شهید پس ازانتقال به استان درمراسم پرشکوهی درمنطقه کوهرنگ وفارسان تشییع میگردد وسپس به زادگاه خود طاقانک منتقل میشود ودرمیان تاثر عموم به خاک پاک میهن سپرده میشود .

"خدایا یاران ودوستان یکی پس ازدیگری رفته اند ومن مانده ام وکوله باری ازمعصیت .برمن غمزده مدهوش وسرگردان کرمی کرده ومرا به آنان برسان "(گزیده ای ازدست نوشته های شهید شیرزاد )

/ 3 نظر / 97 بازدید
دلتنگ

خدا قوت، دست مریضاد، از خواندن سرگذشت و خاطرات این شهید عزیز لذت بردم، انشاالله خدا به شما خیر دنیا و آخرت بدهد چقدر دلم تنگ شده برای شهدا، دوران جبهه و جنگ، یادش بخیر...

روحت شاد باشه پسر خاله

حمید

شادی روحش صلوات