سرداررشید سپاه اسلام شهید داریوش مالکی فارسانی

بااغازجنگ تحمیلی درسال 59 درسن هفده سالگی درس وتحصیل را رها نمود وبه سمت جبهه های جنگ درمنطقه غرب کشورروانه شد . ازبدوورود بواسطه شجاعت ولیاقتهایی که ازخودنشان داد مسوولیتهایی به وی محول شد . اودرعملیاتهای بیت المقدس –محرم ومسلم ابن عقیل بعنوان بیسیم چی –فرمانده دسته وفرمانده گردان  شرکت کرد .فعالیتهای داریوش فقط درمناطق جنگی خلاصه نمیشد وایامی راکه به پشت جبهه بازمیگشت به فعالیتهایی نظیر جذب وسازماندهی بسیجیان میپرداخت .مدتی فرماندهی مرکزآموزش سپاه به وی محول گردید ودرسال 1360بعنوان فرمانده پادگان ولی عصر (عج)منصوب شد .دردومین اعزام خود برادرش اسفندیاررا نیز به همراه خود به جبهه ها برد ودوشادوش هم درعملیات والفجرمقدماتی جنگیدند دراین عملیات بود که اسفندیار به شهادت رسید. داریوش تا آخرین مراحل عملیات درمنطقه ماند وپس ازآن برای تشییع جنازه پیکر برادرشهیدش به فارسا ن بازگشت .دراین مراسم داریوش سخنرانی به یادماندنی کرد که تاثیر به سزایی دربین مردم داشت .پس ازشهادت اسفندیار پدرومادرش تصمیم میگیرند که بافراهم نمودن شرایط ازدواج برا ی داریوش مانع رفتن مجدد اوبه جبهه ها شوند. داریوش درسال 1362 با دخترعمویش ازدواج میکند اما تشکیل خانواده مانعی برای حضوراودرجنگ نمی شود . اوبه مدت یک سال به تهران ومشهد برای اموزش دوره های نظامی مختلف نظیر تاکتیک رزمی اعزام میشود وپس ازاتمام این دوره ها به عضویت سپاه پاسداران درمی آید وبا توجه به تجربیات او درواحد اموزش سپاه قمربنی هاشم به آموزش و تربیت نیروهای نظامی مشغول میشود .دراواخرجنگ درسال 1367 مجدابه جبهه ها اعزام میشود وبعنوان فرمانده محور تیپ 44حضرت قمربنی هاشم (ع)درجبهه فاو مشغول خدمت میشود .دراین زمان برادردیگرش کورش نیزکه درمنطقه حضورداشته  مفقود الاثر میشود .پس ازپایان جنگ داریوش با کوله باری ازتجربه وغمی بزرگ از فراق یارن وبرادران سفرکرده به فارسان بازمیگردد.ومدتی فرماندهی بسیج وفرماندهی عملیاتی سپاه فارسان رابرعهده میگیرد .درسال 1369 فرماندهی پادگان آموزشی تیپ 44حضرت قمربنی هاشم (ع) به اومحول میشود .ودراین مدت علاوه فرماندهی قوی  معلم اخلاقی نیزبرای نیروهای تحت اموزش میشود . .داریوش به اموزشهای عقیدتی همزمان باآموزشها ی نظامی اهمیت میداد وخود یکی ازقاریان قرآن بود .درسال 1373 خدمت درمنطقه کردستان را پذیرفت وبا تواجه به اینکه میتوانست باقی مانده دوران خدمت را درمحل سکونت خود سپری نماید اما برای مبارزه با گروهکهای ضد انقلاب ودفاع ازمرزهای غربی به کردستان عزیمت نمود  .درمنطقه آلواتان  کردستان فرماندهی گردان امام حسین (ع)به وی محول شد .ضدانقلاب که ازسوابق سردارمالکی باخبربودند پیام تهدیدی به این مضمون برای اوفرستادند که :"مالکی نخواهیم گذاشت زنده ازاین منطقه بیرون بروی".محل استقرارگردان تحت امراو منطقه سنی نشین ساوان بود .سردارمالکی با برگزاری برنامه های فرهنگی وراه اندازی دسته های عزاداری درماههای حرام آ نهارا تحت تاثیر قیام سیدالشها قرارمیدادتا مردم آن منطقه نیز با فرهنگ قیام عاشورا آشنا شوند . سردارداریوش مالکی پس ازعمری مجاهدت درراه خدا درتاریخ 21/3/1373دراثربرخورد بامین به برادران شهیدش درقافله شهدای کربلا پیوست ودرجوارمولای خود حسین ابن علی (ع) ماوا گرفت .

 

/ 0 نظر / 137 بازدید