# خلوزه

یک خاطره :راوی سرهنگ پاسدارحاج جمشید علیبابایی

برروی ارتفاعات خلوزه 1و2 مشغول نبرد بودند .باایشان تماس گرفته شد که به هرترتیبی که شده  به عقب برگردید  . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید