# شاهمرادی

سردار شهید رضارحمانی میدان دار عرصه های خطر

یک هفته از عملیات گذشته بود. مهمات به سختی می رسید نیروها خسته وکوفته بودند خودبه خود می افتادند . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

یک خاطره : راوی کیامرث شاهقلی

دریکی ازاین تلاشها  نیروهایش راهمراه تانکها هماهنگ کرده بود ومیخواست پاتک کند .درپاتک قبلی سردارعزیز شهید رحمانی بی سیم یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

آخرین دستنوشته های سردارشهید محمدعلی شاهمرادی

ما تاریکی ودشواری رابرخود بذیرفتیم تاراه شماروشن باشد .ما جان خودراچون جرقه ای دراین فضاقراردادیم تا آسمان شما مهتابی گرددواگرازاین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

بچا دی - خاطراتی ازرزمنگان فرخشهری

فرمانده مجروح هرچه امدادگران را به کمک می طلبید، کسی از نیروهای امدادگر در دسترس نبود که به دادش برسد. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

خاطره ای از ابراهیم بیاتی اشکفتکی

آن زمان من دردبیرستان سیدجمال الدین شهرکرد تحصیل میکردم .وبدرومادرم به شدت مواظب بودند که ازدستشان فرارنکنم وبه جبهه بروم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید

سردار رشید سپاه اسلام شهید سیدکمال فاضل دهکردی

باآغازانقلاب اسلامی فعالانه درمراسمات سیاسی ومذهبی شرکت میکرد ودرراه مبارزه باطاغوت ازخود شجاعتهای بی نظیری نشان داد.پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهید الیاس ارجمند

 دوران دبستان را در زادگاهش وروستای مجاور (سهل آباد )سپری نمود.کمی که بزرگترشد پا به پای  پدر برای شکار به ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 391 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهیدرضارحمانی شهرکی

رضا تحصیلات ابتدایی خودرا درزادگاه خود به اتمام رساند .ازهمان دوران کودکی همزمان با تحصیل در کوره‌های آجرپزی نیز کار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 110 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهید اسماعیل اسکندری شهرکی

و خودبعنوان اسوه صبرواستقامت موجب افتخارهمگان  شود .او  تحصیلات ابتدایی را دردبستان مهرگان که درجوارمنزل شان بود سپری نمود وهمزمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 195 بازدید

زندگینامه سردارشهید محمدعلی شاهمرادی

سال 1338روستای ورنامخواست شاهد تولدنوزادی بودکه  کسی گمان نمیکردروزی یکی ازاعجوبه های جنگ ودرردیف نام آورترین فرماندهان جنگ شود نام ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 550 بازدید