# شهید_حسینعلی_ترکی

شهید حسینعلی ترکی هرچگانی

بالاجبار جهت کمک به تامین معاش خانواده درحالی که نوجوانی بیش نبود به خرمشهر رفت تادرآنجا به کارگری مشغول گردد.سال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 96 بازدید