# شهید_حسین_شیرزاد

سرداررشیدسپاه اسلام شهید حسین شیرزاد طاقانکی

حسین درسال سوم دبیرستان بود که وقایع انقلاب به اوج خود رسید واونیز چون دیگر جوانان دراین مبارزلت شرکت میکرد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 97 بازدید