# شهید_خداکرم_رجب_پور

سرداررشید سپاه اسلام شهید خداکرم رجب پورقهفرخی

به سبب علاقه به تدریس شغل آموزگاری راانتخاب کرد تا وسیله ای باشد برای آگاهی بخشیدن به نسلهای جوان . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 89 بازدید