# شهید_داریوش_مالکی_فارسانی

سرداررشید سپاه اسلام شهید داریوش مالکی فارسانی

بااغازجنگ تحمیلی درسال 59 درسن هفده سالگی درس وتحصیل را رها نمود وبه سمت جبهه های جنگ درمنطقه غرب کشورروانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید