# شهید_رضا_رحمانی

سرداررشید سپاه اسلام شهیدرضارحمانی شهرکی

رضا تحصیلات ابتدایی خودرا درزادگاه خود به اتمام رساند .ازهمان دوران کودکی همزمان با تحصیل در کوره‌های آجرپزی نیز کار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 249 بازدید