# شهید_سهراب_نوروزی

سرداردلاورسپاه اسلام شهید سهراب نوروزی چلیچه ای

سهراب سعی میکرد بیشترفرایض دینی خود رادرمسجد به جای آورد واین ویژگی تازمان شهادتش ترک نشد وهمین تربیت اسلامی بود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید