# شهید_سید_مرتضی_هاشمی

سرداررشیدسپاه اسلام سرهنگ پاسدارسید مرتضی هاشمی طاقانکی

.درسال 1352 سنت حضرت رسول اکرم (ص)راانجام دادکه ثمره این ازدواج دوفرزند پسر وپنج فرزند دخترمیباشدکه یکی ازپسرانش درسن نه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 86 بازدید