# لشکرقمربنی_هاشم_(ع)

دستم را قطع کنید من رزمنده تیپ قمر بنی هاشم هستم

اعزام شدیم برای تخلیه مجروحین عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه. یک رزمنده ای مجروح شده بود، من او را داخل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

بچا دی - خاطراتی ازرزمنگان فرخشهری

فرمانده مجروح هرچه امدادگران را به کمک می طلبید، کسی از نیروهای امدادگر در دسترس نبود که به دادش برسد. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهید داریوش مالکی فارسانی

بااغازجنگ تحمیلی درسال 59 درسن هفده سالگی درس وتحصیل را رها نمود وبه سمت جبهه های جنگ درمنطقه غرب کشورروانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهید خداکرم رجب پورقهفرخی

به سبب علاقه به تدریس شغل آموزگاری راانتخاب کرد تا وسیله ای باشد برای آگاهی بخشیدن به نسلهای جوان . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید

مجروحیت بس از عملیات به روایت محمد کیانی

روبه قبله ایستادم وازخداوند خواستم مرادراین شب سرنوشت سازیاری کند .فاصله ما بادشمن درحدود هشتصد متر بود .میدان مین را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

روایتی از سرهنگ باسدارهمایون امیرخانی

فاصله حدود  150  متر بود هنگام غروب آفتاب یک دستگاه بلدوزر آمد وجلو تراز دژ مشغول خاکریز زدن شد .راننده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

سرداررشیدسپاه اسلام شهید غلامرضا کاووسی قهفرخی

پس ازاخذ دیپلم ازهنرستان اصفهان جهت ادامه تحصیل درمقطع کاردانی وارد انیستیتوتکنولوژی شهرکرد شد .با اوج گیری نهضت مردی برعلیه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 74 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهیدرضارحمانی شهرکی

رضا تحصیلات ابتدایی خودرا درزادگاه خود به اتمام رساند .ازهمان دوران کودکی همزمان با تحصیل در کوره‌های آجرپزی نیز کار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 110 بازدید

سرداررشید سپاه اسلام شهید اسماعیل اسکندری شهرکی

و خودبعنوان اسوه صبرواستقامت موجب افتخارهمگان  شود .او  تحصیلات ابتدایی را دردبستان مهرگان که درجوارمنزل شان بود سپری نمود وهمزمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 194 بازدید