# محمد_کیانی

مجروحیت بس از عملیات به روایت محمد کیانی

روبه قبله ایستادم وازخداوند خواستم مرادراین شب سرنوشت سازیاری کند .فاصله ما بادشمن درحدود هشتصد متر بود .میدان مین را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید