# همایون_امیرخانی

روایتی از سرهنگ باسدارهمایون امیرخانی

فاصله حدود  150  متر بود هنگام غروب آفتاب یک دستگاه بلدوزر آمد وجلو تراز دژ مشغول خاکریز زدن شد .راننده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید