# کیامرث_شاهقلی

یک خاطره : راوی کیامرث شاهقلی

دریکی ازاین تلاشها  نیروهایش راهمراه تانکها هماهنگ کرده بود ومیخواست پاتک کند .درپاتک قبلی سردارعزیز شهید رحمانی بی سیم یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید